KUNSTEN AT VÆRE MENNESKE I DET MODERNE SAMFUND.

Performancekulturen, de teknologiske muligheder og vores digitale vaner udfordrer det at være menneske og stiller store krav til os, til dagens ledere og til de teams vi er en del af, for at sikre trivsel og mental sundhed.

Meget kæmper om vores tid og  opmærksomhed. Derfor er det vigtig, at tage bevidst styring og få fokus på det, som skaber værdi, for dig, du som leder og i teams.

Et coachingforløb skærper dit fokus på personlig udvikling, forebyggelse af stress, styrkelse af balancen mellem arbejdsliv og privatliv og gør dig i stand til at håndtere de udfordringer, der er og måtte komme.

Da relationen er af afgørende betydning for effekten af coaching, starter alle forløb hos mig med en gratis indledende telefonsamtale på 15-30 min, hvor vi finder ud af, om jeg er den rette til at dig og din situation.

PERSONLIG COACHING

Når personlige udfordringer forhindrer din handlekraft

I mine coach forløb har jeg stor fokus på du bliver støttet og udfordret i forhold til de temaer og udfordringer du ønsker forandring på. Endvidere styrkes dine evner til at se og analysere de situationer, der påvirker dig dagligt for at opnå det og være den du ønsker. Du kan således både få værktøjer til at arbejde konkret med dine problemstillinger samt styrke din måde at håndtere og imødekomme de udfordringer du måtte møde.

Arbejdet med udfordringerne sker igennem en anerkendt og effektiv metode i 6 trin. Til at hjælpe og understøtte de 6 trin og for at komme ind til essensen af dine udfordringer og til at støtte dig i at finde de rette løsninger benyttes også flere forskellige værktøjer, som værdiafafklaring, livshjul, globale sandheder m.fl

Samtalerne er fortrolige og varer ca. 75 -90 min.
Sessionen afholdes i mit kontor i Hjortekær ved Lyngby eller online

Jeg kommer også gerne i din virksomhed, så vil der være kørsels tillæg efter statens takst pr km.

Kontakt mig for yderligere information og en skræddersyet løsning til netop dig eller din virksomhed på 40200921 eller mona@helleman.dk

TEAMCOACHING

Det reflekterede arbejdsliv – ”sammen kan vi bygge en bro”

Teamcoaching finder ind til det, som binder teamet sammen og viser hvordan teamets sammenhængskraft og klarhed i opgaver kan skabe effektivitet. Når man arbejder som team, skal man have et fælles udgangspunkt, noget at samles om. Noget der gør os som team stærkere sammen og ikke blot som en flok individer

High Performance og trivsel i temas skabes ved god og inkluderende kommunikation, rammer og struktur, tydelige (fælles) mål og stærke relationer.

Jeg arbejder med teamcoaching der tydeligt sætter fokus på det, som skal være på plads for at et team kan performe og være effektiv som et team. Søger for at skabe et rum hvor alle kan være trygge og byder ind.

Med gode trivsel i et team opnås typisk færre omkostninger, bedre resultater, mindre fravær, færre konflikter, mere nytænkning, højere fleksibilitet og mere forandringsparathed. Så der er noget at komme efter.

Interesseret I at høre mere så kontakt mig på mona@helleman.dk eller 4020 0921.

BOOKING

Book din GRATIS indlende samtale her:

Mail: mona@helleman.dk 
eller ring på 40200921

Det med småt

Aflysning – Senest 24 timer inden aftalte session (ellers afregnes som en fuld session). Ikke aflyste sessioner afregnes som en fuld session.

KIG OP er en mulighed til dig, som ønsker forandring i dit digitale liv. Hvor skræmtid er noget, som gøres bevidst og fordi det skaber værdi i hverdagen. Hvor der er mere frihed og plads til at være DIG . Hvor du vil mærke nærvær og livet i nuet. 

COACHING HANDLER GRUNDLÆGGENDE OM LÆRING !

Coaching er en samtale – et redskab – som giver mulighed for at reflektere, skabe klarhed, få nye indsigter, se nye muligheder, træffe beslutninger, finde meningen og værdi. Coaching hjælper med at bryde negative tanke- og handlemønstre og erstatter dem med nye motiverende alternativer.

Coaching kan med andre ord udfordre dig og dine tanker, holdinger, ideer, normer, idealer og værdier og giver dig en unik mulighed for at genfortolke dine fasttømrede historier om dig selv (og  andre). Du investerer i dig og bliver en aktiv medskaber af dit eget liv.